Бисквитки (Coockies)

Triosopranomusic.com използва услуги за проследяване на посещенията, които се предоставят от външни доставчици, в случая Google Analytics, Facebook Pixel и други. За правилното функциониране на тези софтуерни добавки, уеб сайта събира Бисквитки (coockies), които се пазят във вашият брауър.

„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

Повече информация може да научите в Wikipedia на този адрес.