Трио „Сопрано“ пяха за юбилея на клиниката по урология в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив

Трио „Сопрано“ пяха на празника по случай 50-годишния юбилей на Клиниката по урология на Университетска болница „Свети Георги“ в Пловдив и 25-ата годишнина от създаването на катедрата по урология и обща медицина на Медицински университет.

Тържеството бе в Осма аудитория на Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив и на него бяха поканени уролози от всички пловдивски лечебни заведения, ректорите на медицинските университети и деканите на медицинските факултети в цялата страна, студенти и бивши възпитаници на катедрата по урология и обща медицина. Половинвековната история и дейността на клиниката бяха представени от нейния началник проф. д-р Иван Дечев, който е горд от факта, че е запалил много млади хора за урологията.

В клиниката по урология работят 50 души – 16 лекари, трима от които специализанти, 19 медицински сестри, 2 технически секретари и 13 санитарки. В условията на 24-часова спешност те лекуват най-тежкия контингент сред урологичните случаи в Южна България. Приемат се всички заболявания по медицински стандарт „Урология“, одобрен през 2014 г., на който проф. Дечев е един от рецензентите. Клиниката по урология разполага с 50 легла, разпределени в 2 сектора – за заболявания на долните и горните пикочни пътища.

Урология се преподава в 4-и и 5-и курс на студентите от Медицинския факултет на МУ-Пловдив, а обща медицина – в 5-и курс. Научната продукция на Катедрата по урология и обща медицина включва публикации в специализирани родни и международни списания, участия в научни форуми у нас и в чужбина, съавторство в учебници и учебни помагала и монографии. За тази година предстоят 5 публични защити на докторанти от катедрата. Основана през април 1991 г. първоначално само като Катедра по урология, наскоро към нея проф. Дечев присъедини и „Обща медицина“. Той е и директор на департамента по езиково и специализирано обучение в МУ-Пловдив.